1-sommernachtstraumraumingo-hoehn-31-kopie
2-sommernachtstraumraumingo-hoehn-24-kopie
4-sommernacht-hp2ingo-hoehn-142
05_natascha_von_steiger_sommernachtstraum_luzerner_theater
06_natascha_von_steiger_sommernachtstraum_luzerner_theater
08_natascha_von_steiger_sommernachtstraum_luzerner_theater

Ein Sommernachtstraum

R: Bruno Cathomas / K: Aleksandra Pavlovic
Fotos: Ingo Höhn, N. von Steiger